Fejlesztési igény felmérés

Projekt előkészítés

Pályázati tanácsadás

Pályázati projektmenedzsment

Projekt fenntartás

Eubility Group Kft.

Megalakulása óta az Eubility Group Kft. célja, hogy tanácsadást nyújtson visszatérítendő, valamint vissza nem térítendő hazai-, illetve európai uniós források elnyeréséhez és felhasználásához mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok, illetve önkormányzatok és nonprofit szervezetek számára. Munkatársaink többsége közel 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, amely sikerünk egyik garanciája. Szakterületünkön kiemelkedő, magas szintű szolgáltatást nyújtunk, melyhez hozzájárult az Eubility Group Kft. dinamikus fejlődése, kapacitásaink és csapatunk bővítése. Prosperáló működésünk titka a kiterjedt, jól működő információs hálózat, az évek során felhalmozott szakmai tudás és tapasztalat, valamint az ambiciózus, összeszokott csapat.

Tapasztalat, Szakértelem, Siker

1400
PROJEKT
1100
ELÉGEDETT
ÜGYFÉL
400
MRD FT
TÁMOGATÁS
40
MUNKATÁRS
11
ÉV TAPASZTALAT
19
MEGYE

Szolgáltatásaink

Munkatársaink felkészült és naprakész tájékoztatást nyújtanak a pályázati rendszerrel, valamint a kiírt és tervezett felhívásokkal kapcsolatban, melyek illeszkednek az Ön elképzeléseihez. Arra bátorítanánk Önt is, hogy ismerje meg részletesebben a pályázati programok által kínált lehetőségeket és ehhez válasszon egy olyan segítő partnert, aki már bizonyított a piacon.

Sikeres pályázat 3 lépésben

1.

Fejlesztési igény felmérés

Projekt előkészítés

2.

Pályázati tanácsadás

3.

Pályázati projektmenedzsment

Projekt fenntartás

1. Fejlesztési igények felmérése, projekt előkészítés

A folyamat első lépéseként megismerjük a felmerült fejlesztési elképzeléseket, igényeket és a támogatást igénylő szervezetet. Ügyfeleink számára feltérképezzük az aktuális és tervezhető hazai és uniós vissza nem térítendő-, valamint visszatérítendő (pl. 0%-os hitel, hitellel kombinált konstrukciók) támogatási lehetőségeket, valamint megvizsgáljuk ezen lehetőségek főbb paramétereit és azok illeszkedését a fejlesztés céljaihoz. A konstrukciók elemzését követően megtörténhet a megfelelő támogatási felhívás vagy felhívások kiválasztása. Egyre inkább hangsúlyossá válik a vissza nem térítendő támogatások mellett a visszatérítendő támogatások szerepe, melyek kombinálására és felhasználhatóságára is felhívjuk Ügyfeleink figyelmét. A projektgenerálás folyamata során tanácsainkkal kívánjuk megkönnyíteni Ügyfeleink döntését, legyen az vállalkozás, önkormányzat vagy non-profit szervezet.

2. Pályázati tanácsadás

A pályázatfigyelésen, a fejlesztési lehetőségek beazonosításán túl javaslatot teszünk az optimális finanszírozási lehetőségekre. Tanácsokkal látjuk el Ügyfeleinket többek között a projekt méretének, a költségvetés szerkezetének meghatározására vonatkozóan és felhívjuk Ügyfeleink figyelmét a projekt későbbi sikeres megvalósítását elősegítő szempontokra. A tanácsadási folyamat során felkészítjük Ügyfeleinket a támogatási rendszer működésére, bemutatjuk a pályázaton való részvétel feltételeit és a pályázati felhívás előírásait, valamint kontrolláljuk a benyújtandó dokumentációt. A fejlesztési ötlet a felhívásokhoz illeszkedve áll össze támogatási kérelemmé. A támogatási kérelem része lehet megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, költség-haszon elemzés vagy akár egy hitelkérelem elkészítése is, melyek összeállítását szintén vállaljuk. A sikeres együttműködés érdekében fontosnak tartjuk a folyamatos kapcsolattartást Ügyfeleinkkel és a pályázatok benyújtásához szükséges további szakemberekkel, például tervezővel vagy közbeszerzési szakértőkkel. A benyújtott támogatási kérelmek elbírálása során hiánypótlási felszólítások és tisztázó kérdések érkezhetnek a pályázati dokumentációval kapcsolatban. Tanácsadási tevékenységünk keretében a hiánypótlási dokumentáció, illetve a tisztázó kérdésekre adott válaszok összeállításához és benyújtásához is segítséget nyújtunk.

3. Pályázati projektmenedzsment, Projekt fenntartás

A támogatási kérelmek pozitív elbírálását követően, a nyertes támogatási kérelem megvalósításához projektmenedzsment szolgáltatásunk keretében pályázat specifikus szakértői támogatást nyújtunk Ügyfeleink számára. Közreműködünk a támogatási szerződés megkötésében, azt követően az előlegigénylésben, az elnyert támogatási összeg szabályoknak megfelelő lehívásában, valamint a szükséges beszámolók benyújtásában. Folyamatosan kapcsolatban állunk Ügyfeleinkkel, melynek része a szakmai, pénzügyi, műszaki változások nyomon követése, a szükséges bejelentések megtétele, szerződésmódosítások kezdeményezése, valamint a helyszíni ellenőrzések lebonyolításának előkészítése és szakmai támogatása. A szolgáltatás keretében a projekt lezárásáig tanácsainkkal segítjük a projekt teljes körű és szabályszerű megvalósításához kapcsolódó menedzsment és monitoring feladatokat. Közreműködünk a felmerülő akadályok megoldásában, kiküszöbölésében, lehetséges alternatívák vizsgálatában. A projektek megvalósítását követő fenntartási időszakban is támogatjuk Ügyfeleinket az évente benyújtandó fenntartási jelentések összeállításában, esetleges helyszíni ellenőrzések előkészítésében és támogatásában, valamint a szükséges módosítási kérelmek elkészítésében. Munkatársaink felkészült és naprakész tájékoztatást nyújtanak a pályázati rendszerrel, valamint az Ön elképzeléseihez illeszkedő kiírásra került és tervezett felhívásokkal kapcsolatban. Arra bátorítanánk Önt is, hogy ismerje meg részletesebben a pályázati programok által kínált lehetőségeket és kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal, hogy elképzelési megvalósításában segítséget nyújthassunk!

Divíziók

Cégünknél a megnövekedett munkavállalói létszám, valamint a számos specifikus pályázati terület megjelenése indukálta a csoportok, azaz divíziók kialakítását, amelyek segítségével az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatások még magasabb színvonalat jelentenek.

...
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS PROJEKTEKÉRT FELELŐS CSOPORT

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs projektekért felelős csoport a fejlesztési ötletektől a megvalósításon keresztül egészen a sikeres projektek fenntartási időszakot követő lezárásáig támogatja az Ügyfeleket.

...
TERÜLET- ÉS TURIZMUSFEJLESZTÉSI CSOPORT

Feladatai új projektek generálása, folyamatos tájékoztatás, adatbegyűjtés a lehetséges új projektekről, pályázatírás, projektmenedzsment, valamint a fenntartási időszakban a fenntartási jelentések elkészítése.

Az elmúlt években az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az Új Széchenyi Terv, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint a határon átnyúló együttműködési programok mellett a Széchenyi 2020 fejlesztési terv és Magyarország központi költségvetése által hazai forrásból finanszírozott programok keretében megjelent felhívásokhoz kapcsolódó támogatási kérelmek kezelésében is nagy tapasztalatot szereztünk. A Széchenyi 2020 program időszakának végéhez közeledve a projektgazdák továbbra is lehetőséget kapnak támogatások elnyerésére a hazai forrásból finanszírozott, egyre szélesebb spektrumot lefedő pályázati kiírások által.

Magyar Turisztikai Ügynökség által finanszírozott Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében megvalósuló turisztikai célú beruházások. Működésünk során számos kiírás keretében segítettük hozzá már Ügyfeleinket támogatás elnyeréséhez és lehívásához, melyről cégbemutatónkban található kiemelt referenciáinknál tájékozódhatnak.

Cégünk és Ügyfeleink számára is kiemelt fontosságú területté váltak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap forrásaiból finanszírozott kutatás-fejlesztés-innovációhoz kapcsolódó projektek. A Széchenyi 2020 program időszakának végéhez közeledve a projektgazdák továbbra is lehetőséget kapnak támogatások elnyerésére a hazai forrásból finanszírozott, egyre szélesebb spektrumot lefedő pályázati kiírások által.

Referenciák

  • Kiemelt referenciák
  • Telephelyfejlesztést és kapacitásbővítést célzó beruházások
  • Kutatás-fejlesztést, innovációt támogató projektek
  • Kiemelt turisztikai attrakciófejlesztés
  • Kisfaludy Szálláshelyfejlesztés
  • Üzleti célú szálláshelyfejlesztés
  • Bővebb lista

Füzéri Várgondnokság

2 044 391 344 Ft

Vascular Venture Kft

496 355 200 Ft

Prevail Co. Kft.

527 243 796 Ft

Four Point Kft

172 317 515 Ft

DATALOGIC Kft

93 146 889 Ft

SZBFamily Kft

2 999 760 724 Ft

Scitec Kft

95 916 685 Ft

Joker Hostel Kft

26 361 702 Ft

Békés Drén Kft

186 711 399 Ft

InnovITech Kft

81 648 200 Ft

Gyulai Komló Kft

422 943 006 Ft

Pályázati hírek

Társadalmi felelősségvállalás

Cégünk számára fontos, hogy a bevételünk egy részét jótékony célokra fordítsa.

A szervezeteket nem csak pénzbeli adománnyal, hanem egyéb szükséges eszközökkel is támogatjuk. Évente többször rendezünk a munkatársakkal együtt ruha- és játékgyűjtést. Amennyiben szükséges, jótékonysági főzést is szervezünk és lebonyolítunk, melynek bevételével támogatni tudjuk a kiválasztott szervezeteket.

- BÉKÉSCSABAI ELőRE NKSE CSAPATA

- HÉTKRAJCÁR HÉTVÉGI GYERMEKÉLELMEZÉSI PROGRAM

- S.O.S. KRÍZIS ALAPÍTVÁNY

- KORÁBBAN ÉRKEZTEM ALAPÍTVÁNY

Kapcsolat

Cím

Eubility Group Kft, 1013 Budapest, Pauler u. 2.

Telefon

+36 30 728 4076